TanieDomy.net

System szwedzki - domy szkieletowe

...na czym to polega?

Oparty na budownictwie drewnianym szkieletowym z zastosowaniem skandynawskich rozwiązań konstrukcyjnych, sprawdzonych i stosowanych tam od dziesiątków lat. Rozwiązania systemu szwedzkiego dotyczą głównie stosowanych:

  • większych przekrojów tarcicy zwiększających wytrzymałość,
  • większych grubości ścian poprawiających izolację cieplną,
  • rozwiązań ochrony przeciwwilgociowej, dających brak ryzyka zawilgocenia ścian.

Nasza produkcja odbywa się na zasadach prefabrykacji, co oznacza, iż wszystkie poszczególne części składowe domu (ściany, dach, strop) produkowane są jako gotowe elementy w zakładzie, niesie to z sobą szereg zalet:

  • szybki czas montażu (dom jednorodzinny ok. 1-2 tygodnie),
  • produkcja w zakładzie daje możliwość wysokiej dokładności wykonania,
  • brak narażania wrażliwych elementów domu na zawilgocenie,
  • możliwość montażu domu w zimie.

Poza wyżej wymienionymi zaletami budownictwa szkieletowego, należy również wspomnieć o innych, nie mniej ważnych. Ze względu na stostunkowo małą masę, może mieć szczególne zastosowanie przy posadowieniu budynków na słabo nośnych gruntach.

Dodatkowo przy stosowaniu fundamentów płytowych daje szansę budowy domu na terenach objętych szkodami górniczymi lub cechującymi się bardzo niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Ściany w systemie szkieletowym są tzw. oddychające. Oznacza to, że warstwy takiej ściany, pozwalają na swobodne wydostawanie się nadmiaru pary wodnej na zewnątrz budynku. Stwarza to specyficzny, przyjazny człowiekowi mikroklimat wewnątrz budynku.


Powrót do oferty

Galeria

...nasze realizacje

Strona główna | O firmie | Projekty | Oferta | Galeria | Finansowanie | Kontakt        Na skróty: domy drewniane | domy szkieletowe

     Domy szkieletowe - oferta tanich, drewnianych domów szkieletowych. Chcesz wybudować dom szkieletowy (system szwedzki)? Zapraszamy do kontaktu!
Oferta: tanie domy szkieletowe, domy szwedzkie, dom szkieletowy
agencja interaktywna effective.pl